Chilli Massala

84 New Street, Dordon, Tamworth, B78 1TQ

Home > Search > Chilli Massala > Offers

84 New Street,
Dordon,
Tamworth,
B78 1TQ.

No offers available for this restaurant, Please check later.
go to top